4 živly

V této kvantové meditaci se spojíme s energií všech čtyř živlů (oheň, voda, země, vzduch) a nabijeme se silou těchto elementů.

Živly jsou s námi propojeny, ovlivňují nás a působí na nás.

Pokud v sobě máme elementy vyrovnány, můžeme prociťovat plnost a hojnost.

Pokud v rovnováze nejsou, cítíme se unavení. Můžeme vnímat, že něčeho máme ve svém životě příliš mnoho nebo příliš málo.

Pokud v sobě máme živlovou rovnováhu, nemusíme zažívat stav buď a nebo. Můžeme si užívat synergické tvořící energie. Stavy tvoření a odpočinku se plynule a harmonicky střídají tak, že se cítíme v dobré fyzické i psychické kondici.

Meditace vám pomůže dosáhnout rovnováhy živlů uvnitř sebe, tato rovnováha přispívá k lepší náladě, vnitřnímu klidu a schopnosti dělat změny a nebát se jich. Budete se cítit zdravější a svěží.

Oheň spálí veškerou starou energii a z jeho popelu se zrodíte stejně jako bájný pták Fénix.
Oheň přináší dynamickou transformaci. Má schopnost přeměny, konání a tvoření. Souvisí s naší silou a schopností prožívat sami sebe takové, jací skutečně jsme, ovlivňuje naši odvahu a pocity bezpečí. Podporuje naši imunitu a umožňuje nám vytvářet si své hranice.

Voda z vás omyje a spláchne vše staré, co vám v životě překáží a dokonale vás vyčistí.
Voda je symbolem pohybu a proudění. Souvisí s naší schopností dělat změny, nechat věci plynout a důvěřovat. Voda v nás rozvíjí vnímavost, kreativitu a schopnost tvořit (na rozdíl od ohně je tvoření s vodou méně dynamické, ale více vytrvalé). Souvisí se sexualitou, početím, schopností cítit své emoce a dovolením si je prožívat.

Země vás ukotví a uzemní, abyste mohli začít tvořit a růst, stejně jako když do země zasadíte semínko, z kterého postupně vyroste mohutný strom.
Země je trvalá, pasivní, ale vyžadující péči a pozornost. Souvisí se stabilitou a schopností vnímat realitu takovou, jaká skutečně je. Zlepšuje naši schopnost trpělivosti a základní instinkty. Pamatuje si a pomáhá nám, aby přetrvalo to, co má skutečnou cenu.

Vzduch vás pozvedne k nebeským výšinám a vy si pojmenujete záměry, které si společně nastavíme.
Vzduch nás propojuje s jemně hmotnou energií, přináší lehkost, rychlost a pohyb. Učí nás přijímání a dávání, tak jako dýcháme a vydechujeme. Podporuje v nás rozvíjení lásky, vztahů a sounáležitosti.