Podzimní rovnodennost

Touto meditací oslavíme podzimní rovnodennost. Budeme pracovat na své vnitřní rovnováze a životní stabilitě. Podzimní rovnodennost nám přináší moudrost, spravedlnost a nadhled. Děkujeme přírodě za úrodu a obracíme se do nitra své duše. Začíná ustupovat slunce a přibývá tmy a delších nocí. Obracíme se o to víc do sebe a svého nitra, abychom nalezli světlo v sobě.